Tilskudsgrundlag

DTGU modtager midler i henhold til

  • § 17 i Lov nr. 1532 af 19.12.2017 om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (Udlodningsloven)
  • Bekendtgørelse nr. 72 af 29.01.2018 om det særlige bidrag til hestevæddeløbssporten

Målet for tilskuddet i henhold til udlodningsloven er:

  • DTGU skal udvikle hestevæddeløbssporten i Danmark, og sikre at sporten synliggøres. DTGU skal derfor fordele tilskuddet optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik på at fremme, vedligeholde og synliggøre sporten.
  • DTGU skal sikre, at sporten er dopingfri for såvel heste som sportens aktive.

  • DTGU skal bekæmpe matchfixing og arbejde for at styrke hestevæddeløbssportens integritet.

  • DTGU skal sikre børn og unge i sporten mod seksuelle overgreb ved at sikre, at børneattester bliver indhentet i relevant omfang.

 Midlerne fra det særlige bidrag skal:

  • Anvendes til udgifter af fælles interesse for hestevæddeløbssporten og spiludbyderne, der har tilladelse til at udbyde væddemål i Danmark

Herudover skal iagttages betingelserne i Europa-Kommissionens afgørelse af 4. december 2017 om godkendelse af støtten i henhold til reglerne om statsstøtte.