Om DTGU

I folketingsåret 2016/17 blev vedtaget en liberalisering af hestevæddemål og samtidig indført et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten, der har til formål at give hestevæddeløbssporten et øget incitament til at arrangere de former for hestevæddeløb, som vil være interessant for spiludbyderne at udbyde væddemål på.

Som en konsekvens af at støtten til hestevæddeløbssporten omlægges, blev der samtidig foretaget en ændring af den støtte, som hestevæddeløbssporten hidtil har modtaget via udlodningsmidlerne fra Kulturministeriet. Støtten vil i overgangsfase udgøre et fast årligt beløb for derefter at blive udfaset.

Den ændrede model for støtte til hestevæddeløbssporten har endvidere medført, at aktørerne indenfor hestevæddeløbssporten fremover selv skal administrere midlerne, hvorfor Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond (en offentlig selvejende institution under Kulturministeriet der hidtil har administreret udlodningsmidlerne) nedlægges.

Hestevæddeløbssporten har med udgangspunkt heri i december 2017 stiftet Dansk Trav og Galop Union, som fremover skal varetage administrationen af midlerne.